Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος

Από 20 Αυγούστου 2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2017. 
Αυξάνεται η θήρευση του αγριόχοιρου από 5 σε 6 ανά ομάδα κυνηγών.
Το κυνήγι του αγριόχοιρου θα ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2017. Επιτρέπεται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με δικαίωμα θήρευσης έξι άτομα ανά ομάδα κυνηγών.
Στις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και το κυνήγι του λαγού το οποίο θα διεξάγεται επίσης κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με δυνατότητα θήρευσης ενός ατόμου ανά ημέρα κυνηγιού.
εφ. σέντρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Πελασγία από ψηλά