Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Όταν ο νεαρός Αλέξης θα ζέσταινε την Καισαριανή με φθηνό πετρέλαιο από την Βενεζουέλα

Ήταν Δεκέμβριος του 2007 όταν ο νεαρός Αλέξης, επιλογή του Αλέκου Αλαβάνου ως “νέο και γοητευτικό πρόσωπο του Συνασπισμού”, ανακοίνωνε σε συνέντευξη τύπου του δήμου Καισαριανής ότι έκλεισε συμφωνία με τον Ούγκο Τζάβες για να φέρει φθηνό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και να ζεστάνει, όχι μόνο την Καισαριανή, αλλά όλους τους φτωχούς δήμους της χώρας!
Ο νεαρός τότε Τσίπρας είχε παρουσιάσει ένα δήθεν «ολοκληρωμένο σχέδιο» για το πώς το πετρέλαιο θα παρέμενε φθηνό, παρά τα τεράστια έξοδα μεταφοράς από τη μακρινή χώρα, και αποθεωνόταν από τους φιλικούς του δημοσιογράφους για τη «λύση» που θα έδινε σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
Φυσικά, στα εννιά χρόνια που μεσολάβησαν, δεν ήρθε ποτέ ούτε… ποτήρι πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και οι
θριαμβευτικές εξαγγελίες του τότε «εκκολαπτόμενου ηγέτη» αποδείχθηκαν ένα άδειο πουκάμισο, όπως και πολλές άλλες που ακολούθησαν…
Διαβάζουμε από τον τύπο της εποχής:
«Ο Ούγκο Τσάβες αναλαμβάνει τη… θέρμανση των κατοίκων της Καισαριανής και άλλων εργατουπόλεων της Ελλάδας. Σύμμαχος του δημάρχου Καισαριανής σε αυτήν την προσπάθεια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Καράκας ως μέλος της αντιπροσωπείας του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της Κυριακής, την αναθεώρηση του Συντάγματος της Βενεζουέλας. Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης της Αθήνας «Ανοιχτή Πόλη», έχει ζητήσει συναντήσεις με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας και τον δήμαρχο του Καράκας, με τους οποίους θα συζητήσει τις δυνατότητες διάθεσης φθηνού πετρελαίου σε ελληνικούς δήμους».
Ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò , ìÝëïò ôçò Ð.à ôïõ ÓÕÑÉÆÁ áðåõèýíåôáé óôïí Ôýðï êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôõîçò ðïõ äüèçêå óôï Äçìáñ÷åßï ÊáéóáñéáíÞò , ó÷åôéêÜ ìå ôçí áãïñÜ áðü ôçí ÂåíåæïõÝëá öèçíïý ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò ãéá ôéò ëáéêÝò ãåéôïíéÝò ôçò ÁèÞíáò , ÁèÞíá, ÐÝìðôç 6 Äåêåìâñßïõ 2007.
Ο Αλέξης Τσίπρας , μέλος της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στον Τύπο κατά τη διάρκεια συνέντυξης που δόθηκε στο Δημαρχείο Καισαριανής , σχετικά με την αγορά από την Βενεζουέλα φθηνού πετρελαίου θέρμανσης για τις λαικές γειτονιές της Αθήνας, Αθήνα, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Υποτίθεται ότι το πετρέλαιο που θα ερχόταν από τη Βενεζουέλα θα ήταν κατά τουλάχιστον 30% πιο φθηνό από την τιμή που το προμηθευόταν τότε η Ελλάδα από άλλες αγορές. Πως θα γινόταν αυτό; Ο Τσάβες θα το έδινε σχεδόν τσάμπα, γοητευμένος από το φρέσκο και όμορφο πρόσωπο του Αλέξη, και μετά ο δήμος Καισαριανής θα το μετέφερε με 18-21 δολάρια για φορτίο περίπου 100.000 (συνήθη φορτία 80.000-135.000 ΜΤ), με επιπλέον κόστος ασφάλισης 0,3-0,5 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Μάλιστα ο δήμαρχος Σπύρος Τζόκας έκανε ακόμα πιο μακρόπνοα σχέδια: «Σε περίπτωση συμβολαίου μακράς διαρκείας, οι ναύλοι ενδεχομένως θα είναι μειωμένοι κατά 10-20%. Εξετάζουμε ακόμα μία πιθανή συμφωνία, για παράδειγμα με τα ΕΛ.ΠΕ. ή την Motor Oil, ώστε να δούμε αν είναι πρόθυμοι να διαθέσουν αποθηκευτικούς χώρους για τέτοια φορτία, όπως επίσης και το τίμημα αποθήκευσης που θα ζητηθεί, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα είναι 3-4 δολάρια ανά μετρικό τόνο για δίμηνη αποθήκευση. Αν γίνει αυτό τότε ξεκινάμε και πιστεύω ότι αυτή η κίνηση θα δώσει μια ανάσα στους ταλαιπωρημένους μη προνομιούχους συμπατριώτες μας».
Στη συνέντευξη τύπου του δημάρχου Καισαριανής με τον νεαρό Αλέξη τον Δεκέμβριο του 2007 δεν αναφέρθηκε αν είχαν καταφέρει να δουν τον ίδιο τον Τσάβες στη Βενεζουέλα ή συζήτησαν τα ουτοπικά τους σχέδια με συνεργάτες του ποπουλιστή ηγέτη. Ήταν εμφανής όμως ο θαυμασμός και των δύο για την ηγεσία της λατινοαμερικανικής χώρας που τότε προσπαθούσε να παίξει διεθνή ρόλο με την ενίσχυση πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων στην Λατινική Αμερική και την Ευρώπη με ρητορική εναντίον των ΗΠΑ.
Ï Êþóôáò Çóõ÷ïò (Á) , åêðñüóùðïò ôïõ ÅÊÁ, ï ÁíäñÝáò Êáñßôæçò (2ïò Á) , åêðñüóùðïò Ôýðïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ,ï äÞìáñ÷ïò ÊáéóáñéáíÞò Óðýñïò Ôæþêáò (3ïò Á) ,ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò (4ïò Á) , ìÝëïò ôçò Ð.à ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ç Åõáããåëßá Ðáó÷áëßäïõ , âïõëåõôÞò Èåóóáëïíßêçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ áðåõèýíïíôáé óôïí Ôýðï êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôõîçò ðïõ äüèçêå óôï Äçìáñ÷åßï ÊáéóáñéáíÞò , ó÷åôéêÜ ìå ôçí áãïñÜ áðü ôçí ÂåíåæïõÝëá öèçíïý ðåôñåëáßïõ èÝñìáíóçò ãéá ôéò ëáéêÝò ãåéôïíéÝò ôçò ÁèÞíáò , ÊáéóáñéáíÞ , ÐÝìðôç 6 Äåêåìâñßïõ 2007.
Ο Κώστας Ησυχος, εκπρόσωπος του ΕΚΑ, ο Ανδρέας Καρίτζης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο δήμαρχος Καισαριανής Σπύρος Τζώκας, ο Αλέξης Τσίπρας, μέλος της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ και η Ευαγγελία Πασχαλίδου, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονται στον Τύπο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Στα χρόνια που μεσολάβησαν, ο νεαρός Αλέξης Τσίπρας έγινε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Τσάβες πέθανε, ο Μαδούρο δεν νιώθει πολύ καλά τελευταία, αλλά φθηνό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα δεν είδαμε και ούτε θα δούμε. Η πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα λέει ακόμα ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών και να εξειδικευθούν οι μορφές συνεργασίας… Σε απλά ελληνικά, ζήσε μαύρε μου, να ζεσταθείς με πετρέλαιο Βενεζουέλας.
Από την ιστορία, το αθώο συμπέρασμα που μένει είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάντα γοητευόταν από μη ρεαλιστικά σχέδια που θα έδιναν (στα λόγια) λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. Το «μη αθώο» συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε κάποιο πάρε – δώσε  με το καθεστώς της Βενεζουέλας το 2007, το οποίο κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Πάντως δεν μπορεί να ήταν για το πετρέλαιο της Καισαριανής ή για τα φτηνά «αγροτικά προϊόντα» του Νίκου Παππά.
 https://lionnews.gr

2 σχόλια:

  1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΣΕ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΩΡΑ;
    ΠΟΤΕ ΠΙΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. εγινε πρωθυπουργος ενα ζαβο
    μπραβο ελληναρα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σεβαστείτε το ελεύθερο βήμα σχολιασμού και διαλόγου. Ανωνυμία δεν σημαίνει και ασυδοσία.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Σημείωση : Κάθε υβριστικό , προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται...
Σχόλια με ονομαστικές αναφορές που περιέχουν ατεκμηρίωτες καταγγελίες θα διαγράφονται.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Η Πελασγία από ψηλά