Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις»Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Την τελευταία εικοσαετία οι διεθνείς οικονομίες έχουν εισέλθει σε μια φάση απελευθέρωσης των αγορών τους, στοχεύοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, στην ενδυνάμωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Παρόλα αυτά, φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και υψηλών τιμών εξακολουθούν να πλήττουν τον Έλληνα καταναλωτή. Τα αίτια αυτών, πέρα από συγκυριακά λόγω της δυσμενούς παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, είναι και συστηματικά. Στρεβλώσεις, παθογένειες και αγκυλώσεις της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπουν στον υγιή ανταγωνισμό να λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά. Διαχρονικά παρατηρούνται αποκλίσεις στις τιμές προϊόντων που πωλούνται στη χώρας μας σε σχέση με τις αντίστοιχες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακινούνται προϊόντα σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές, εμφανίζονται κρούσματα κερδοσκοπίας και αθέμιτες πρακτικές από μεσάζοντες, υπάρχει πολυνομία, πολυδιάσπαση και έλλειψη συντονισμού στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, επικρατούν νοοτροπίες ατιμωρησίας, που εμπεδώθηκαν διαχρονικά, μέσα από την ανυπαρξία ή την πλημμελή εφαρμογή ελέγχων και κυρώσεων.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αυτές τις αδυναμίες, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, με κυριότερες το νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, την ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, την αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον εντοπισμό περιπτώσεων εναρμονισμένων πρακτικών και συνεννοημένων ανατιμήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας ενιαίας ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα πραγματοποιεί ελέγχους, θα διεξάγει κοστολογικές έρευνες και θα διενεργεί τιμοληψίες με απώτερο στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας και την προστασία του καταναλωτή.

Η μάχη για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, της αισχροκέρδειας, της ασυδοσίας και της αδιαφάνειας, πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική. Απαιτείται ένταση των προσπαθειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συστράτευση της κοινωνίας, προτάσσοντας καταναλωτικό ορθολογισμό. Οι πολίτες δικαιούνται να αναμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα από την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Η προσπάθεια είναι έντονη και συνεχίζεται.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η Πελασγία από ψηλά