Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008

Περιβαλλοντικά προβλήματα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο

ΠΑΡΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Οι πιέσεις που ασκούνται στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Το παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο είναι μη βιώσιμα. Μία ολοκληρωμένη πολιτική βιωσιμότητας παραμένει το ζητούμενο.

Τα κυριότερα προβλήματα του Ελληνικού χώρου σύμφωνα με αξιολόγηση των συνεδρίων μας είναι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

οι ρυπάνσεις ποταμών (από βιομηχανικά η αστικά λύματα ) , η υποβάθμιση λιμναίων εκτάσεων , η υποβάθμιση και αλάτωση των υπογείων υδροφορέων, αποτελούν ένα μέρος των προβλημάτων που υπάρχουν. Η εμμονή σε αναχρονιστικές μεθόδους διαχείρισης, αντί της ανά υδατικό διαμέρισμα αειφορικής διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων, απειλεί σημαντικά τα οικοσυστήματα.

Η εξοικονόμηση νερού είναι ακόμη στα χαρτιά, οι λιμνοδεξαμενες αδυνατούν να βρουν πηγή χρηματοδότησης για ύδρευση και άρδευση,(εκτός και πρόκειται για χιονοδρομικά κέντρα και την παραγωγή χιονιού, όποτε προσπερνιούνται όλες οι δικαιολογίες! ), την ίδια ώρα που έχουμε δίκτυα ύδρευσης σουρωτήρια, συνεχίζουμε το πότισμα με κανονάκι , ημέρα και με υψηλές θερμοκρασίες!

Αναγκαία είναι η εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. του 2000 / 60 / ΕΚ για τα νερά αλλά και του ισχύοντος, αλλά πλημμελώς εφαρμοζόμενου νόμου.

Υδάτινοι πόροι και η διαχείριση τους είναι και το θέμα του επόμενου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και της ΚΕΔΚΕ που θα γίνει στη ΛΑΜΙΑ το φθινόπωρο του 2009

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΟΛΕΩΝΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τέσσερις ελληνικές πόλεις είναι ανάμεσα στην δεκάδα των πλέον επιβαρυμένων από αιωρούμενα σωματίδια ευρωπαϊκών πόλεων. Μια ολοκληρωμένη πολιτική βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, που να περιλαμβάνει σύστημα απογραφής των εκπομπών, κατάργηση ιδιαίτερα επιβαρυντικών καυσίμων, αποθάρρυνση της ιδιωτικής αυτοκίνησης, δημιουργία ποδηλατοδρόμων κ.λ.π., είναι επείγουσα ανάγκη. Το κυκλοφοριακό είναι πλέον για τους πολίτες ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην ατζέντα τους, κατασπαταλά πολύτιμο χρόνο και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Μία από τις προτάσεις είναι η ενίσχυση των μαζικών μέσων μεταφοράς με οχήματα που δεν ρυπαίνουν (ηλεκτροκίνηση - υγραεριοκίνηση).

Ανάπλαση κοινοχρήστων αλλά και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων και φύτευση τους, δρόμοι –πεζοδρόμια και όψεις κτιρίων με ψυχρά υλικά, βιοκλιματικά και ενεργειακά αυτόνομα κτίρια, είναι μερικά μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει χθες!

Με μεγάλη ανησυχία βλέπουμε να έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα δηλώσεις και πληροφορίες για χρήση μεγάλων ενιαίων χώρων(πρώην αεροδρόμιο ελληνικού), για οικιστική κατά μεγάλο μέρος, ανάπτυξη αντί της οφθαλμοφανώς αναγκαίας κατοχύρωσής τους ως ενιαίων και αδιαιρέτων κοινόχρηστων χώρων.

Η πολιτική απόδοσης στρατοπέδων σε κοινή χρήση είναι επίσης μια αναγκαία πολιτική που καθυστερεί.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, αστικών και βιομηχανικών. Παρά την μείωση των ανεξέλεγκτων αποθέσεων (στις οποίες συχνά οι ίδιοι οι δήμαρχοι βάζουν φωτιά το καλοκαίρι προς μείωση του όγκου) αυτές δέχονται πάνω από το ένα τρίτο των οικιακών απορριμμάτων. Η πρακτική αυτή είναι η κυριότερη αιτία δασικών πυρκαγιών.

Συγχρόνως οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις προκαλούν και άλλα προβλήματα όπως ρύπανση υδροφορέων ή αισθητική προσβολή περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους .

Παράλληλα η ανακύκλωση έχει περιορισμένη εφαρμογή και σε ελάχιστο αριθμό δήμων ενώ η μέθοδος της διαλογής στην πηγή δεν υφίσταται.

Δυστυχώς δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί επαρκώς όλα τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», παρά τις προθεσμίες που μας έχουν τεθεί από την Ε.Ε.

Σε ότι αφορά τα οικοδομικά απορρίμματα, παρότι εν δυνάμει μπορούν να τύχουν 100% ορθολογικής διαχείρισης, με σημαντικό ποσοστό ανακύκλωσης, πετιούνται χωρίς ανακύκλωση, ως μπάζα.

Σε ότι αφορά τα αστικά λύματα μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί μια και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα διαθέτουν ήδη, λιγότερο ή περισσότερο καλά, λειτουργούντες βιολογικούς καθαρισμούς. Όμως σημαντικός αριθμός μικρότερων πόλεων στερείται ακόμη και αποχετευτικών αγωγών ή συστημάτων απλής πρωτοβάθμιας καθίζησης.

Τα τοξικά και νοσοκομειακά απόβλητα είναι μια ακόμη πληγή. Κρούσματα παράνομης ταφής και διακίνησης δείχνουν ότι η διαχείρισή τους δεν είναι η ενδεικνυόμενη

Για όλες τις παραπάνω επιμέρους περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και άξονες.

Μείωση απορριμμάτων, έλεγχος τοξικών, ανακύκλωση με έμφαση διαλογή στην πηγή, γενναιότητα στην χωροθέτηση ΧΥΤΑ, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης, τόλμη για υιοθέτηση μεθόδων διαχείρισης χωρίς καύση, στην μετά Χ.Υ.Τ.Α. εποχή.

ΠΑΝΙΔΑ

Το κυνήγι και η λαθροθηρία αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη διατήρηση της πανίδας στον τόπο μας.

Αποτέλεσμα είναι η μείωση της βιοποικιλότητας, γεγονός που έχει επίπτωση σε πολλές άλλες δραστηριότητες όπως π.χ. η γεωργία. Από την άλλη μεριά η υπεραλίευση και τα σύγχρονα μέσα, που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επάρκεια αλιευμάτων, με πρώτα θύματα τους ίδιους τους ψαράδες.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες παρά τη συμβολή τους στην αύξηση της προσφοράς αλιευμάτων, οφείλουν να χωροθετούνται με αυστηρούς όρους, αποφεύγοντας ευαίσθητα οικοσυστήματα (κλειστοί όρμοι). Εκτός των άλλων αποτελούν και τουριστική υποβάθμιση.

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Αυξανόμενες επεμβάσεις στις ορεινές λεκάνες απορροής (αποδάσωση, οδοποιία στα βουνά, υπερβόσκηση, αυθαίρετη δόμηση) επιδεινώνουν τα χειμαρρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την έκπλυση του επιφανειακού γόνιμου εδάφους και την είσοδο στο φαύλο κύκλο της ερημοποίησης. Αν λάβουμε υπόψη και την επίπτωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, το θέμα οφείλει να αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας εθνικής πολιτικής, πρώτης προτεραιότητας που να περιλαμβάνει συστηματική προστασία της βλάστησης και των αναβαθμίδων, σε επικλινή ιδίως εδάφη, και άλλα συναφή μέτρα. Θυμίζουμε ότι από την ερημοποίηση απειλείται το 35% της χώρας.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ, ΔΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ένα πλήθος αυθαιρεσιών υποβαθμίζει τους υγρότοπους: παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση, οδοποιία, καταπατήσεις. Φορείς διαχείρισης ιδρύθηκαν για ορισμένες περιοχές, όχι για όλες, αλλά ούτε προεδρικά διατάγματα προστασίας και διαχείρισης υπάρχουν, ούτε χρηματοδοτούνται.

Μελέτες και φορείς (χωρίς εξουσίες και χρήματα) δεν αρκούν, απαιτείται ανατροπή τετελεσμένων (καταπατήσεις κ.λ.π.) και εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σε ότι αφορά τα δάση οι πυρκαγιές, οι διεκδικήσεις και οι πιέσεις για οικοδόμηση διευκολύνονται από την έλλειψη δασολογίου. Επαναλαμβανόμενες απόπειρες παρατηρούνται για μείωση της προστασίας των δασών τόσο στο νομοθετικό όσο και στο συνταγματικό επίπεδο. Επιδιώχθηκε τροποποίηση του συντάγματος και η διάκριση δασικών εκτάσεων και δασών, με στόχο την ικανοποίηση των πιέσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών και τη συνολική νομιμοποίηση των προ του 1975 καταπατήσεων, με προφανή κίνδυνο απώλειας πλέον του ενός τρίτου των σημερινών δασών.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χωροταξικός σχεδιασμός, χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση , αγνοώντας επιστημονικούς φορείς και οικολογικές οργανώσεις και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να περπατήσει και σε συνάρτηση με την ανυπαρξία, μέχρι τώρα, του εθνικού κτηματολογίου , ανοίγει την όρεξη ολοένα και περισσότερων αυθαιρετούντων, που ελπίζουν σε νομιμοποίηση των πράξεών τους, όπως πολλές φορές έγινε μέχρι σήμερα. Από την άλλη ο μαζικός τουρισμός υποβαθμίζει τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, τα οικοσυστήματα και καταναλώνει το φυσικό μας πλούτο.

Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκρίθη απαράδεκτο και από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.

ΑΚΤΕΣ

Οι περιαστικές ακτές έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από την οδοποιία, τις περιφράξεις από ιδιώτες και τον περιορισμό της πρόσβασης του κοινού και από τη διάβρωση. Ανησυχούμε σοβαρά για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης δημοσίων ακταίων κτημάτων του Ε.Ο.Τ.

Δεν θα δεχθούμε νομοσχέδιο για τον αιγιαλό που περιλαμβάνει διατάξεις που περιορίζουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των ακτών υπέρ της οικονομικής τους αξιοποίησης από ιδιωτικά συμφέροντα, με σοβαρές

επιπτώσεις τόσο στην δημόσια κτήση, όσο και στην ευαίσθητη βιοποικιλότητα των ακτών.

Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ενεργειακό μοντέλο της χώρας παραμένει ακόμα εξαρτημένο από το λιγνίτη που έρχεται να συμπληρώσει ο λιθάνθρακας, δυο κατεξοχήν βρώμικες πήγες ενέργειας .

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενέργειας και από τις μεταφορές αντί να σταθεροποιούνται, αυξάνονται. Ενώ η χώρα μας ήδη έχει ξεπεράσει τον εθνικό στόχο του πρωτοκόλλου Kyoto για τα αέρια απόβλητα, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών είναι απαράδεκτα χαμηλά, ενώ εθνική στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας δεν υφίσταται.

Σε μια χώρα προικισμένη με αιολικό και ηλιακό δυναμικό, δεν μπορούμε να δεχθούμε βρόμικες μορφές ενέργειας πόσο μάλλον να ανοίξουμε διάλογο για πυρηνική ενέργεια.

Οι Α.Π.Ε πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, τόσο νομοθετικά όσο και οικονομικής στήριξης για οριστική απεξάρτηση από κάθε άλλης μορφής ενέργεια, πάντα με την απαραίτητη επιστημονική τεκμηριωμένη χωροθετηση και σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει όλο και περισσότερο μη αειφορικά χαρακτηριστικά. Μονοκαλλιέργειες βασισμένες στην υπερχρήση χημικών εισροών, υποβάθμιση υδροφορέων, απώλεια εντόπιων ποικιλιών είναι ενδεικτικές της αύξουσας βλάβης που προκαλείται στα οικοσυστήματα και το καλλιεργήσιμο έδαφος.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα διατροφικά προβλήματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους Έλληνες πολίτες. Τα διατροφικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φαίνονται αδύναμοι να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Τα μεταλλαγμένα βρίσκονται ήδη στο πιάτο μας. Η βιολογική γεωργία, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, είναι πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα και της Βόρειας Ευρώπης. Οι Έλληνες, κυρίως οι νέοι, απομακρύνονται από τη Μεσογειακή διατροφή, που αποτελεί άμυνα και ασπίδα για την υγεία τους.

Η χημική ρύπανση είναι μέσα στα σπίτια μας, και όχι μόνο, με διάφορες μορφές. Το κενό στην Ελληνική νομοθεσία έρχεται ευτυχώς να συμπληρώσει η οδηγία REACH για τα χημικά, που πρόσφατα επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες τοποθετούνται ασύδοτα και ανεξέλεγκτα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, θυμίζουν τη Λερναία Ύδρα. Μία κατεβαίνει και δύο στήνονται. Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά προφανέστατα το επιδείνωσε. Αποτέλεσμα είναι η διαρκής «κόντρα» θιγομένων πολιτών και Δήμων με της εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Τέλος τα μεταλλεία, τα χρυσωρυχεία, αλλά και τα ανεξέλεγκτα λατομεία, είναι η πλέον χαρακτηριστική μορφή μη βιώσιμης δραστηριότητας, που ιδρύονται ενάντια στη βούληση των τοπικών κοινωνιών και αποτελούν σοβαρές αιτίες δηλητηρίασης εδαφών και νερών και γενικά υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα παραπάνω είναι μια σύνοψη των πιέσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό φυσικό αλλά και αστικό περιβάλλον.

Το κυριότερο αίτημα των οργανώσεων του δικτύου στο πολιτικό επίπεδο, πέραν της ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας σε κάθε πολιτική, παραμένει η ΕΦΑΡΜΟΓΗ των κειμένων διατάξεων και Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της ασκούμενης πολιτικής

Πρέπει επιτελους να ληφθεί η πολιτική απόφαση για ίδρυση ανεξάρτητου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που τόσα χρόνια ζητάμε.

Θα είναι η αρχή για μια πολιτική φιλική στο περιβάλλον.

Χρειάζεται να μη μένουμε στις ευχές, να κάνουμε στοχευόμενες δράσεις , να ελέγχουμε το αποτέλεσμα τους, να συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητες αρχές που έχουν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στον Ελλαδικό χώρο , όσο και σε Ευρωπαϊκό η Διεθνές επίπεδο

Χρειάζεται ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα από τον πρώτο πολίτη του Δήμου, τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και της κοινωνίας.

Να γίνει η περιβαλλοντική εκπαίδευση κτήμα κάθε μαθητή με πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και με συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις.

Να λέμε αλήθειες, επιστημονικά τεκμηριωμένες , να αποφεύγουμε δογματισμούς και αφορισμούς, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις , να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά .

Μέσα από την αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη, με πυξίδα την αειφορια και την βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούμε να προχωρήσουμε.

Το πρόβλημα του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνει πρόβλημα και ευθύνη όλων μας,

Έχει κόστος και η αποκατάσταση και η διαφύλαξη του, πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία αλλά και οι επιχειρήσεις .

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη να γίνει πράξη, αν θέλουμε να καθυστερήσουμε αν όχι να αποτρέψουμε κλιματικές αλλαγές με δυσβάσταχτο κόστος για την ανθρώπινη ζωή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

.Διαδήλωση υπέρ του Νομάρχη ;


Θα νόμιζε κανείς ότι είναι προεκλογική συγκέντρωση του Νομάρχη Φθιώτιδας.
Πρόκειται για συγκέντρωση διαμαρτυρίας Βορειοηπειρωτών για τη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους από την Αλβανική κυβέρνηση.
Οι κάτοικοι της ιστορικής Χειμάρας πρωτοστατούν.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008

Μέρα ή νύχτα ;


Κοινωνία ώρα mega ,o Γερ. Γιακουμάτος απαντά στο "θα φύγουμε νύχτα" του Π. Παναγιωτόπουλου : Τα παλικάρια φεύγουνε μέρα δεν φεύγουν νύχτα.


Ε...καλά δεν θα μαλώσουμε για την ώρα, αποφασίστε εσείς και....

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

Δημοτικό συμβούλιο.


Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα έγινε το αποψινό δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο μας , όταν άρχισε η συζήτηση της χορήγησης καρτών ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια Πελασγίας.
Όπως αναμενόταν η αντιπολίτευση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την επιστολή στον τύπο, του πρώην Αντιδημάρχου Κοτρώνη ο οποίος αντιδρά ως προς τον αριθμό των χορηγηθέντων καρτών ισχυριζόμενος ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος . Όπως είχαμε επισημάνει σε πρόσφατη ανάρτηση υπάρχει σοβαρό ρήγμα στη παράταξη της πλειοψηφίας και όπως φάνηκε θα έχει και διάρκεια. Το επιχείρημα του Δημάρχου ήταν ότι τώρα έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική επιχείρηση και ότι δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση με το δημόσιο η χορήγηση καρτών και ότι οι κάρτες χορηγήθηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους με πλήρη διαφάνεια από την επιτροπή ,την εντιμότητα της οποίας δεν αμφισβήτησε ούτε και η αντιπολίτευση .
Κατά τη προσωπική μου γνώμη θα μπορούσαν όλα να είχαν κυλήσει ομαλά χωρίς ίχνος αμφισβήτησης, εάν στην επιτροπή συμμετείχε εξ αρχής και ένα μέλος της αντιπολίτευσης .
Η παρελθοντολογία για τον αριθμό των καρτών που είχε χορηγήσει ο πρώην Δήμαρχος ή ακόμη και σε ποιούς τις χορήγησε λίγο ενδιαφέρει αυτόν που σήμερα είναι αποκλεισμένος και πρέπει σε καιρούς χαλεπούς να πληρώνει για να μπαίνει και να βγαίνει από το χωριό του.
Ο Δήμαρχος να κάνει συνεχόμενες παραστάσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι κάποιοι καρεκλοκένταυροι να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλήμα. Το κοινό συμφέρον δεν σηκώνει μικροπολιτική.

Άρχισαν οι "σωτήρες".


Ο Χάρρυ Κλύνν ξεκίνησε από τώρα τον αγώνα του για το 2010 . Βλέπουμε ότι οι " κωμικοί" τα "νούμερα" και οι "σωτήρες" δεν λείπουν από καμία κοινωνία. Άντε και στα δικά μας...

Οι έδρες στη Στερεά Ελλάδα.Προσέξτε πως έρχονται "τούμπα" τα εκλογικά αποτελέσματα , ειδικότερα για τη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι έδρες της ΝΔ από 11 γίνονται 6 και του ΠΑΣΟΚ από 5 γίνονται 9 .Συμπέρασμα, θα κλάψουν μανούλες....
dimoskopia.blogspot

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008

Η Διοικητική μεταρρύθμιση προχωρά.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν, δεν μπαίνει στο χρονοντούλαπο η διοικητική μεταρρύθμιση. Κοιτάμε την οικονομική πραγματικότητα πως εξελίσσεται, βλέπουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη χώρα μας και στο επίπεδο των πόρων και όταν βεβαιωνόμαστε ότι αυτό το οποίο δρομολογήσαμε είναι σε στέρεες βάσεις, προχωράμε στη διοικητική μεταρρύθμιση. Γιατί θέλω να σας πω το εξής: έχει σημασία η διοικητική μεταρρύθμιση αν τη θεσμοθετήσουμε και εφαρμοστεί από τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές. Θα ήταν απαράδεκτο να πούμε ότι την κάνουμε τώρα και βλέπουμε τι γίνεται, δηλαδή μετά τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές. Αυτό είναι καταστροφή και τη μεταρρύθμιση και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τέτοιου είδους ρευστότητες σε τόσο σημαντικές διοικητικές δομές, δεν είναι νοητές. Στόχος μου και στόχος της κυβέρνησης, το τονίζω, είναι να έχουμε τη διοικητική μεταρρύθμιση και να εφαρμοστεί πριν από τις Δημοτικές Εκλογές που έρχονται, αλλά βεβαιωμένοι ότι το νέο οικονομικό καθεστώς θα είναι τέτοιο, ώστε πατάμε, το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, σε μια σταθερή αντηρίδα οικονομική για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τους αμέσως επόμενους μήνες.

Δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.

Τώρα τι θα κάνουμε αν οδηγηθούμε στη συνένωση με τη Στυλίδα; Πώς θα ζήσουμε χωρίς σωτήρες; Πώς θα πάρουν μερικοί το αίμα τους πίσω; Κύριε Υπουργέ δώσε ακόμη μια ευκαιρία σε παλιούς και νέους παραγοντίσκους , γιατί αν πάμε για συνένωση θα εξαφανιστούν όλοι τους ,και θα χάσουμε το θέαμα που μας προσφέρουν με το αλληλοβρίσιμο κάθε τέσσερα χρόνια.

Ανήκεστος βλάβη

Του Σταυρου Λυγερου

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν από τις αρχές του έτους την αυξανόμενη φθορά της Ν.Δ. Διατηρούσε προβάδισμα, λόγω της αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ να συσπειρώσει τους δικούς του ψηφοφόρους. Το γεγονός ότι ο Κ. Καραμανλής είχε έναν αδύναμο αντίπαλο, εξ αντιδιαστολής του εξασφάλιζε προσωρινό πολιτικό πλεονέκτημα, αλλά όχι πραγματική πολιτική ηγεμονία. Μια προβληματική κυβέρνηση, όμως, δεν μπορούσε να διασώζεται για πολύ καιρό επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πείθει. Είναι εμπειρικά επιβεβαιωμένο ότι στη δεύτερη τετραετία το σύνδρομο της αρνητικής ψήφου διογκώνεται. Η στάση των πολιτών επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την επιδίωξη να διώξουν τους κυβερνώντες κι όχι από το ποιοι θα είναι οι διάδοχοί τους.

Ο Κ. Καραμανλής ανέλαβε την πρωθυπουργία με τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες. Η ηθικοπολιτική απαξίωση της κυβέρνησης Σημίτη τον πριμοδότησε εξ αντιδιαστολής. Τα γεγονότα, όμως, διέψευσαν παταγωδώς την επαγγελία του να πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ως πρωθυπουργός την ξέχασε, υιοθετώντας την κυνική αντίληψη για την πολιτική. Η αφετηρία της διολίσθησης ήταν το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων. Τότε, έχασε οριστικά το ηθικό πλεονέκτημα.

Οι «γαλάζιοι» θεωρούσαν αδιανόητο το ενδεχόμενο να χάσουν τις εκλογές. Γι’ αυτό κι όταν οι δημοσκοπήσεις έδειξαν το ΠΑΣΟΚ η προσγείωσή τους ήταν μάλλον ανώμαλη. Η εικόνα του Κ. Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη ήταν εικόνα πρωθυπουργού που έχει εισέλθει σε τροχιά παρακμής. Οι προσπάθειές του να ανακτήσει τον έλεγχο, κάνοντας επίδειξη πυγμής, μετατράπηκαν σε μπούμερανγκ. Αυτό που πριν από μερικά χρόνια η κοινή γνώμη εισέπραττε σαν αποφασιστικότητα και ηγετικό χάρισμα, το εισέπραξε σαν προκλητική και κενή αλαζονεία. Ο πρωθυπουργός έχει χάσει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Σύρεται από το κλίμα, που διαμορφώνουν άλλοι παράγοντες. Οι «γαλάζιοι» αναμένουν από τον αρχηγό τη μαγική κίνηση, που θα αντιστρέψει το κλίμα. Μαγικές λύσεις, όμως, δεν υπάρχουν. Η ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικού σπασμού. Είναι κυρίως αποτέλεσμα της συσσωρευμένης λαϊκής δυσαρέσκειας. Μ’ αυτή την έννοια δεν είναι κάτι συγκυριακό. Αναμφισβήτητα, η οικονομική κρίση διογκώνει το υπόστρωμα δυσφορίας στην κοινωνία. Είναι, όμως, τα σκάνδαλα, που ενεργοποιούν πολιτικά αυτό το υπόστρωμα και διαφοροποιούν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Το Βατοπέδι τώρα είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Λόγω της μεγάλης φθοράς του, το κυβερνών κόμμα μοιάζει με εξασθενημένο οργανισμό. Η καταγγελία του ίδιου σκανδάλου πριν από δύο τρία χρόνια δεν είχε προκαλέσει στη Ν.Δ. ούτε γρατζούνισμα. Τώρα, δημιουργήθηκε χιονοστιβάδα, που της προκαλεί ανήκεστο βλάβη.

Καθημερινή 27 Νοε ο8

Η πίστις σώζει...


Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη πιστοί....

parapolitiki

Διεμερίσαντο τα ιμάτια....


"διεμερίσαντο τα ιμάτια μου εαυτοίς,
και επὶ τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον"
Τον ΟΤΕ πήραν οι Γερμανοί…
Τα λιμάνια τα πήραν οι Κινέζοι…
Τον Αγωγό τον πήραν οι Ρώσοι
Τις βάσεις τις πήραν οι Αμερικανοί
Τα φιλέτα τα πήρε ο Εφραίμ
Τα 28 δις τα πήραν οι τράπεζες
Την αποπληρωμή των δανείων οι … Έλληνες
monahikoslikos

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Βιβλιο-παρουσίαση έργου Νίκου Μπατσικανή.Εκδόσεις «Οδός Πανός», Αθήνα 2008.


Σε μια ωραία εκδήλωση, στο κεντρικό Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, έλαβε χώρα, προ ημερών, η βιβλιο-παρουσίαση των Δοκιμίων: «Θραύσματα», του Πελασγιώτη συγγραφέα -- ποιητή, μελετητή κ. Νίκου Μπατσικανή. Τη βραδιά άνοιξαν οι συγγραφείς -- ποιητές: Παναγιώτα Χριστοπούλου -- Ζαλώνη (Πρόεδρος Λογοτεχνικού Ομίλου, εκδότης περιοδικού) και Κωνσταντίνος Μπούρας (τέως Πρόεδρος του Ηρωδείου), ενώ, στη συνέχεια, την παρουσίαση ανέλαβαν άλλοι γνωστοί Λογοτέχνες. Απαγγελίες και ανάγνωση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων από το βιβλίο έκαναν τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας, όσο και πολλοί από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν η προσφορά τού δημιουργού στα ελληνικά Γράμματα και η αγάπη του προς τους συναδέλφους, αλλά και τον Άνθρωπο, γενικότερα, όπως αυτή δίνεται, απλόχερα, μέσα από τις σελίδες τού συγκεκριμένου βιβλίου, μα και την όλη πορεία του. Όπως αναφέρθηκε, για πρώτη φορά στα Λογοτεχνικά Χρονικά, σε ένα σύγγραμμα, γίνεται αναφορά σε πενήντα-δύο δημιουργούς, με ένα βιβλίο που ταξίδεψε τις εργασίες των συμπεριλαμβανομένων κι έκανε γνωστό το έργο τους μέσα από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία όλης τής χώρας κι από σελίδες διαφόρων φορέων στο Διαδίκτυο.

Στο βιβλίο γίνεται προσέγγιση σε βιβλία άλλων συγγραφέων -- ποιητών, αλλά και στην προσφορά Ανθρώπων τού Πνεύματος και της Τέχνης, γενικότερα (π.χ. Μαρία Κάλλας), γι’ αυτό και επισημάνθηκε πως μπορεί να αποτελέσει οδηγό μάθησης του έργου τους, από σημερινούς και μελλοντικούς μελετητές.

Ανάμεσα στους συμπεριλαμβανόμενους και οι Πελασγιώτες: Απόστολος Κορτιμανίτσης και Ζήσης Πρωτοπαπάς, με δισέλιδα αφιερώματα, καθώς και ο πρώτος Γυμνασιάρχης Πελασγίας Παπαλέξης, βιβλία των οποίων προσεγγίζονται.

Παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και πολλοί Πελασγιώτες (Απ. Κορτιμανίτσηςκ.ά)


Αντώνης Ζαλώνης, συντάκτης περιοδικού - μεταφραστής.Επίκαιρη ερώτηση για τη ΛΑΡΚΟ.

Το θέμα της οικονομικής επιβίωσης της ΛΑΡΚΟ έθεσε σήμερα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Τόνια Αντωνίου με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η κ. Αντωνίου ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν, εάν θα λάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ΛΑΡΚΟ από το Τραπεζικό σύστημα και να αποτραπούν οι δυσάρεστες εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα στην Επίκαιρη Ερώτησή της η βουλευτής αναφέρει:


«Η εταιρεία «ΛΑΡΚΟ», που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, αποτελεί μια βιομηχανία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία της χώρας μας. Είναι μια από τις πέντε μεγαλύτερες παραγωγούς σιδηρονικελίου στον κόσμο και αποτελεί μια από τις λίγες σημαντικές βιομηχανίες που εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο ρόλος της μάλιστα είναι πολύ σημαντικός και για την περιφέρεια, αφού απασχολεί εργαζόμενους σε 5 νομούς, μεταξύ των οποίων ο νομός Φθιώτιδας, όπου οι εργαζόμενοι φτάνουν τα 700 άτομα περίπου. Ωστόσο, λόγω της κακοδιαχείρισης και κυρίως του τεράστιου σκανδάλου της επιζήμιας για την εταιρεία προπώλησης νικελίου, με το οποίο βαρύνεται η αποπεμφθείσα διοίκηση, η εταιρεία έχασε την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να καταγράψει κέρδη και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα λόγω πτώσης της χρηματιστηριακής τιμής του προϊόντος της. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επιβίωσης με όλες τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη. Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: προτίθενται να λάβουν πρωτοβουλίες ώστε να χρηματοδοτηθεί η ΛΑΡΚΟ από το Τραπεζικό σύστημα και να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις;»
Τον υπνώτισαν...
Δοξάστε τον...

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις»Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου «Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Την τελευταία εικοσαετία οι διεθνείς οικονομίες έχουν εισέλθει σε μια φάση απελευθέρωσης των αγορών τους, στοχεύοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, στην ενδυνάμωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Παρόλα αυτά, φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και υψηλών τιμών εξακολουθούν να πλήττουν τον Έλληνα καταναλωτή. Τα αίτια αυτών, πέρα από συγκυριακά λόγω της δυσμενούς παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, είναι και συστηματικά. Στρεβλώσεις, παθογένειες και αγκυλώσεις της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπουν στον υγιή ανταγωνισμό να λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά. Διαχρονικά παρατηρούνται αποκλίσεις στις τιμές προϊόντων που πωλούνται στη χώρας μας σε σχέση με τις αντίστοιχες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακινούνται προϊόντα σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές, εμφανίζονται κρούσματα κερδοσκοπίας και αθέμιτες πρακτικές από μεσάζοντες, υπάρχει πολυνομία, πολυδιάσπαση και έλλειψη συντονισμού στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, επικρατούν νοοτροπίες ατιμωρησίας, που εμπεδώθηκαν διαχρονικά, μέσα από την ανυπαρξία ή την πλημμελή εφαρμογή ελέγχων και κυρώσεων.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αυτές τις αδυναμίες, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, με κυριότερες το νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, την ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, την αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον εντοπισμό περιπτώσεων εναρμονισμένων πρακτικών και συνεννοημένων ανατιμήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας ενιαίας ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα πραγματοποιεί ελέγχους, θα διεξάγει κοστολογικές έρευνες και θα διενεργεί τιμοληψίες με απώτερο στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας και την προστασία του καταναλωτή.

Η μάχη για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, της αισχροκέρδειας, της ασυδοσίας και της αδιαφάνειας, πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική. Απαιτείται ένταση των προσπαθειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συστράτευση της κοινωνίας, προτάσσοντας καταναλωτικό ορθολογισμό. Οι πολίτες δικαιούνται να αναμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα από την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Η προσπάθεια είναι έντονη και συνεχίζεται.»
Ψωμιάδη παράσταση...

Για «παράγκα των Αθηνών», που βοήθησε τη Μονή Βατοπεδίου και εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν, έκανε λόγο ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σκάνδαλο.
Παλιοκαρντάσι Παναγιώτη καλά αυτά που λες ,αλλά η υπόθεση δεν αφορά τον ΠΑΟΚ για να παραμυθιάσεις τους φιλάθλους Θεσσαλονικείς με το "κράτος των Αθηνών", εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης από το οποίο κινδυνεύει να πέσει μια κυβέρνηση, γιαυτό άσε αδελφέ καλύτερα Ζορό ή να χορεύεις με την αρκούδα.

Βαράνε και οι δικοί τους....


Από σημερινή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κόντρες στο Δημαρχείο.Σύμφωνα με την εφημερίδα "σέντρα" 24 Νοε. 08,
για το θέμα της χορήγησης καρτών των διοδίων ,έχει δημιουργηθεί σοβαρό ρήγμα στους κόλπους της δημοτικής αρχής .
Το δημοσίευμα εστιάζει το πρόβλημα στο ότι η τριμελής επιτροπή ελέγχου και χορήγησης των νέων καρτών ,ισχυρίζεται δια του πρώην Αντιδημάρχου Κ. Κοτρώνη ότι η επιτροπή εκτελούσε προφορικές εντολές του Δημάρχου.
Εμείς από τις 15 Νοε 08 είχαμε επισημάνει το πρόβλημα χωρίς να πάρουμε ποτέ μια υπεύθυνη απάντηση. Πάντως ποτέ δεν είναι αργά , ας κάνει έναν προσεκτικό έλεγχο ο κ. Δήμαρχος σε ποιους έχουν χορηγηθεί ήδη κάρτες και για λόγους ίσης μεταχείρισης να δώσει και στους υπόλοιπους .


Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Mείωση ΦΠΑ....στην Μ. Βρετανία.

Αυτά είναι μέτρα.
45% φορολογία στα μεγάλα εισοδήματα αποφάσισαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν και ο υπουργός του, Άλιστερ Ντάρλιν. Παράλληλα ο προϋπολογισμός τους προβλέπει και μείωση του ΦΠΑ (VAT) από 17,5% σε 15%.
Είναι μετά να μη νοιώθουμε πολίτες β' κατηγορίας όταν εδώ το κράτος Μπανανία , προσπαθεί μέσα στην οικονομική κρίση να ξεζουμίσει και άλλο τους άβουλους υπηκόους του.

Δήλωση κ. Τόνιας Αντωνίου .


Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της βίας εναντίον των γυναικών (25 Νοεμβρίου) η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Τόνια Αντωνίου δήλωσε:


«Η βία κατά των γυναικών είναι η πιο διαδεδομένη, αλλά και η πιο σιωπηρή μορφή βίας σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα πολιτισμικά και οικονομικά περιβάλλοντα και αφορά γυναίκες όλων των μορφωτικών και οικονομικών επιπέδων. Δυστυχώς οι περισσότερες κακοποιημένες γυναίκες ανέχονται τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου ή άλλων μελών της οικογένειας κάτω από την πίεση του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και κυρίως από φόβο για τις συνέπειες που θα υπάρξουν για τις ίδιες αν αντιδράσουν και καταγγείλουν την κακοποίησή τους. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά η Πολιτεία παρέχοντας κάθε δυνατή προστασία στη γυναίκα που θα καταγγείλει την κακοποίησή της και θα ζητήσει βοήθεια από κρατικούς φορείς. Δυστυχώς το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 2006 παρά τις θετικές του ρυθμίσεις δεν προέβλεψε πόρους και δεσμευτικά μέτρα για να μπορέσουν να δημιουργηθούν δομές κατάλληλες για τη στήριξη των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας. Το ΠΑΣΟΚ που ως κυβέρνηση τόλμησε για πρώτη φορά να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να καθιερώσει το πρόγραμμα «Σπάστε τη Σιωπή», σήμερα δεσμεύεται για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να καλυφθούν τα σημερινά κενά και να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Δεσμεύεται για την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων χώρων υποδοχής και στήριξης κακοποιημένων γυναικών, για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και για τη εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών δεν είναι ατομικό. Είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα, που αντανακλά το επίπεδο πολιτισμού και προόδου της κοινωνίας μας, των θεσμών και του κράτους και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί»Kαλά να πάθετε....


Ο κ. Εφραίμ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, στην οποία απλώς κατέθεσε ένα γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του για την υπόθεση.
Ενδεικτικό της αμετροέπειας, που χαρακτηρίζει τον κ. Εφραίμ είναι και η επίθεση που εξαπέλυσε κατά των δημοσιογράφων εισερχόμενος στο κοινοβούλιο. Χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους «αλιβάνιστους, αλειτούργητους και εγωιστές», παραλίγο δηλαδή να τους αφορίσει κιόλας!
Αυτός λοιπόν είναι ο πνευματικός του Ρουσόπουλου και ο εκλεκτός του Καραμανλή...να τον χαίρεστε λεβέντες μου , πιάσαμε πάτο.

«Οι αλήθειες των αριθμών για την Φθιώτιδα και 4 προτάσεις»Τριαντάφυλλος Καρατράντος

Έχουμε συζητήσει ποτέ σοβαρά για την Φθιώτιδα; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους του πολίτες του Νομού. Έχοντας ήδη μπει σε εκλογική τροχιά, παρατηρώ με θλίψη ότι η συζήτηση και πάλι θα αποπροσανατολιστεί. Θα βρεθούμε για μία ακόμη φορά να μιλάμε για πρόσωπα και υποψηφίους και όχι να συζητάμε σοβαρά για το Νομό μας, για τα προβλήματα και τις προοπτικές του. Να μιλήσουμε για την φυσιογνωμία του για το τι δυνατότητες έχει και πως μπορεί περαιτέρω να αναπτυχθεί ή όχι. Νομίζω ότι η εποχή των τσιτάτων, των διαμαρτυριών και των μικροκομματικών καταγγελιών έχει γύρω μας περάσει. Ορισμένες όμως φορές νομίζω ότι στην Φθιώτιδα ζούμε στο δικό μας μικρόκοσμο. Η ομφαλοσκόπηση όμως δεν είναι διόλου χρήσιμη στη συζήτηση, μία συζήτηση που θα έπρεπε να μπει σε μία πλατφόρμα και να καταλήξει κάπου.

Το πιο απλό αλλά και συνάμα δύσκολο πράγμα είναι να συζητήσουμε με αρχή μέση και τέλος. Κοινώς να βάλουμε μία agenda συζήτησης. Την αφορμή για το κείμενο αυτό μου την έδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Δωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη Νομαρχιακή Επιτροπή, την οποία παρακολουθώ χρόνια, έγινε μία ιδιαιτέρως αξιέπαινη και χρήσιμη κίνηση. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πολιτικού συντονισμού. Ένα οριζόντιο δίκτυο που αποδελτιώνει και προσαρμόζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη Δωδεκάνησο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Το οριζόντιο αυτό δίκτυο έχει κάθετες συνιστώσες, ανάλογες με τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και αποτελείται από άτομα σχετικά με το αντικείμενο του κάθε τομέα και όχι από αμφιλεγόμενης κατάρτισης μικρούς μάγους. Αρκετά όμως με τη Δωδεκάνησο, το παράδειγμα το χρησιμοποίησα για να σας δείξω πως θέλω εγώ το ΠΑΣΟΚ να στην Φθιώτιδα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου περιφερειακού αποκεντρωμένου οργανογράμματος, το οποίο ζητά μία συλλογική, προγραμματική και αποκεντρωμένη λειτουργία, διαφανή και συμμετοχική για να μπορέσει να αξιοποιηθεί.

Αν προσπαθήσουμε με λίγες λέξεις να περιγράψουμε την κατάσταση τα τελευταία χρόνια στη Φθιώτιδα, νομίζω ότι θα έχουμε μία εικόνα που θα μοιάζει κάπως έτσι: «Η Φθιώτιδα του σήμερα είναι η Φθιώτιδα που εξαιρείται από τους Πόλους Ανάπτυξης, είναι η Φθιώτιδα που πλήττεται σημαντικά από το νέο Χωροταξικό σχέδιο, είναι Η Φθιώτιδα του βαλτωμένου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, είναι η Φθιώτιδα των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στην υγεία, είναι η Φθιώτιδα των επιχειρήσεων που κλείνουν και των θέσεων εργασίας που χάνονται». Ας καταφύγουμε και στα στοιχεία που είναι αυτά που όσο και αν δεν το θέλουμε λένε την αλήθεια. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 2005 η συμμετοχή της Φθιώτιδας στο Πρόγραμμα *Δικτυωθείτε* ανέρχεται στο 20,3%, στο Πρόγραμμα *LEADER+* υλοποιήθηκαν μόλις 4 σχέδια, στο Πρόγραμμα *Επιχειρείτε* *Ηλεκτρονικά *μόλις 1 σχέδιο, στο Πρόγραμμα *ΟΠΑΑΧ* το ποσοστό είναι 22,9%, η *Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων* Μέσω *ΠΕΠ* για τη Φθιώτιδα είναι 15,5%, στον *Αναπτυξιακό Νόμο* του 2004 στη Φθιώτιδα είχαμε 25 μόλις εγκρίσεις σε αντιδιαστολή με τις 120 της Βοιωτίας, από το *ΕΠΑΝ* στη Φθιώτιδα εγκρίθηκαν 8 σχέδια ενώ στην Εύβοια 26, το ποσοστό για τον *Ποιοτικό εκσυγχρονισμό των τουριστικών* *καταλυμάτων* για την Φθιώτιδα ανέρχεται στο 23,4% ενώ στην Εύβοια 54,2%, για την ενίσχυση της *Ανταγωνιστικότητας των Μ.Μ.Ε.* εγκρίθηκαν μόλις 2 σχέδια, η *Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.* στη Φθιώτιδα φτάνει το 24,55%,τα σχέδια *Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης* στη Φθιώτιδα ήταν μόλις 13...

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας ο πρωτογενής τομέας διαδραμάτισε και φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει και στο μέλλον σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικές εκτάσεις που αντιστοιχούν στο 10,6% των εκτάσεων της χώρας. Σε αυτή παράγεται το 23,2% της εγχώριας παραγωγής τομάτας, το 15% της εγχώριας παραγωγής βαμβακιού, το 15,2% της παραγωγής κρέατος. Σημαντικά προϊόντα για τη πρωτογενή παραγωγή αποτελούν ακόμη ο καπνός (8,8% της εγχώριας παραγωγής), τα γεώμηλα (9,3%), το μαλακό τυρί (9,3%) και τα αυγά (8,3%), ενώ σημαντικό προϊόν είναι η ελιά στους Νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Βοιωτίας.

Η κτηνοτροφία διαδραματίζει δευτερεύοντα, αλλά σημαντικό ρόλο στην Περιφερειακή Οικονομία, καθώς αντιπροσωπεύει το 35% περίπου της αγροτικής παραγωγής. Σημαντικές είναι οι δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με το δασικό πλούτο της περιοχής. Οι ορεινοί όγκοι της Ευρυτανίας, της Φωκίδας, της Φθιώτιδας και της Βόρειας Εύβοιας προσφέρονται για πολλές εκμεταλλεύσεις (στρογγυλή ξυλεία, ρητίνη, καυσόξυλα, πολλαπλασιασμό ειδών, ελεγχόμενη θήρα), εν τούτοις, η αξιοποίησή τους είναι περιορισμένη.

Η αλιεία ανοικτής θάλασσας στη Περιφέρεια είναι περιορισμένη, παρά τις δυνατότητες που έχουν οι κόλποι του Ευβοϊκού, του Μαλιακού και του Κορινθιακού, λόγω μη ορθολογικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και ελλιπούς προστασίας τους από τα αστικά και βιομηχανικά κέντρα. Σημαντική είναι η ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών, που αποτελεί δυναμικό αναπτυσσόμενο κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Ας δούμε όμως τι γίνεται και στον τριτογενή τομέα, τον τομέα των υπηρεσιών, Το εμπόριο στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει τάσεις αύξησης τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των καταστημάτων χονδρικού και λιανικού εμπορίου συναντάται κύρια στα αστικά κέντρα (Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά και Θήβα). Μέσω των λιμανιών Στυλίδας, Κύμης, Ιτέας, Αγ. Κων/νου και Λάρυμνας, εξάγονται γεωργικά μεταποιημένα προϊόντα, μεταλλεύματα και σιτηρά. Στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το ποσοστό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων φτάνει το 2,6% του συνόλου των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας κατατάσσοντάς τη στις τελευταίες θέσεις και συγκεκριμένα στη 10η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Στη τουριστική δραστηριότητα, η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανομοιομορφίες και ανισότητες. Υπάρχει μια τουριστική ζώνη έντονα αναπτυγμένη κατά μήκος του Εθνικού οδικού δικτύου των ακτών του Μαλιακού Κόλπου και του Βορείου Ευβοϊκού σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές που δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες στον ίδιο έντονο βαθμό. Ωστόσο, η Περιφέρεια έχει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που οφείλονται στην ύπαρξη σημαντικών αρχαιολογικών βυζαντινών χώρων, τη φυσική ομορφιά που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, την ελλιπή μέχρι τώρα εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων που διαθέτει και τη γεωγραφική της θέση.

Σε αντίθεση με όσα ανέφερα παραπάνω, Με ιδιαίτερη κομπορρημοσύνη και αλαζονεία οι εκπρόσωποι της Ν.Δ. πανηγυρίζουν για την «/εκπάγλου καλλονής και χρυσοφόρο Φθιώτιδα/» που δημιούργησαν τα τελευταία 8 χρόνια, τη Φθιώτιδα των 4 εποχών, τη Φθιώτιδα της ανάπτυξης, τη Φθιώτιδα του πολιτισμού...
Για τη Φθιώτιδα το ρολόι της ανάπτυξης έχει σταματήσει λόγω της ανικανότητας του κατεστημένου της Ν.Δ. στο Νομό. Απόντες και Αλαζόνες εγκατέλειψαν το Νομό μας στον αυτόματο πιλότο στην ιδιαίτερα δύσκολή εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Όλοι οι νοήμονες πολίτες της Φθιώτιδας πρέπει να αναρωτιόμαστε που ήταν οι μηχανισμοί της Ν.Δ. σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όταν γίνονταν η διαπραγμάτευση για τους πόρους του Δ’ Κ.Π.Σ. και το Στόχο 1; Η απάντηση είναι εύλογη απόντες όλοι τους, κυβερνητικοί και αυτοδιοικητικοί.

Δεν θέλω όμως να κλείσω αυτή μου την τοποθέτηση με κριτική αλλά με προτάσεις. Με προτάσεις γιατί πάντα θέλω να ατενίζω το αύριο με αισιοδοξία, και η αλήθεια είναι ότι ο Νομός μας έχει δυνατότητες ανάπτυξης, το ζήτημα είναι να βρεθεί η πολιτική βούληση και τα κατάλληλα άτομα για να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν:

*

Μετατροπή των ιστορικών λουτροπόλεων του Νομού Φθιώτιδας (Καμένα
Βούρλα, Θερμοπύλες, Υπάτη, Πλατύστομο) σε σύγχρονα κοσμοπολίτικα
Πάρκα Υγείας.


*Σκοπός*: η μετατροπή των παρηκμασμένων ιστορικών λουτροπόλεων της Φθιώτιδας σε σύγχρονα κοσμοπολίτικα τουριστικά κέντρα με παροχή και ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας.

Στόχοι

1.

Στρατηγικός σχεδιασμός και οργανωτικό σχέδιο για τις υπηρεσίες και
τις εγκαταστάσεις μίας σύγχρονης λουτρόπολης

2.

Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των κατηγοριών υδροθεραπείας που
ενδείκνυνται οι πηγές της Φθιώτιδας

3.

Μελέτη καταλληλότητας κλίματος για τις ειδικές θεραπείες
(κλιματοθεραπεία)

4.

Αξιοποίηση της Προληπτικής Αγωγής με τη Λουτροθεραπεία

5.

Ανάδειξη των Κοινωνικών Επιπτώσεων σε τρεις κατηγορίες:
α)Θεραπευτικός Τουρισμός, β)Τουρισμός Αναζωογόνησης, γ)Τουρισμός
Αναπήρων

6.

Ανάδειξη της Κοσμοπολίτικης Φιλοσοφίας των Λουτροπόλεων:*«ο μόνος
τρόπος να αποκτήσεις μία όμορφη ζωή είναι να μάθεις να αναπαύεις
τον νου και το σώμα» * με σκοπό να καταστεί η επίσκεψη στη
Λουτρόπολη σύμβολο κοινωνικής θέσης* *για την προσέλκυση τουριστών
ειδικών κατηγοριών

7.

Δημιουργία του Μονοπατιού των Λουτροπόλεων


*

*Τα Μονοπάτια της Φωτιάς*: δημιουργία τουριστικών μονοπατιών της
Μάχης των Θερμοπυλών


*Σκοπός*: η ανάδειξη και η αξιοποίηση της διαχρονικής γοητείας της Μάχης των Θερμοπυλών στα πλαίσια του Ιστορικού και του Περιηγητικού Τουρισμού

*Μεθοδολογία*: Δημιουργία των Μονοπατιών της Μάχης και οριζόντια τουριστική προώθηση με το Μνημείο του Λεωνίδα και τον Ιστορικό Τύμβο και τα πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής

*Στόχος*: η προσέλκυση ενός κοινού που προτιμά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού από το εξωτερικό και την Ελλάδα στα πλαίσια της Εκπαίδευσης και της Επιμόρφωσης

*

Μελέτη ανάπτυξης και εφαρμογής για την ανάδειξη του θρησκευτικού
και του μοναστηριακού τουρισμού στη Φθιώτιδα


*Σκοπός*: η ανάδειξη και η αξιοποίηση του πλούτου των λατρευτικών περιοχών της Φθιώτιδας (Μονή Αγάθωνος, Παναγία Δαμάστα, Μονή Ιερουσαλήμ, Μονή Αγίων Αναργύρων κ.α.)

*Στόχος*: ο συνδυασμός της επισκεψιμότητας των λατρευτικών χώρων με τα τοπικά πανηγύρια και πολιτιστικές δραστηριότητες για την μετατροπή του «περάσματος προσκύνησης» σε επιλογή τουριστικού πακέτου

*Μεθοδολογία*: Πραγματοποίηση Μελέτης και δημιουργία λευκώματος με τους θρησκευτικούς τόπους και τις εγκαταστάσεις για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού
Δημιουργία Οδηγού για τον Αγρότη


Περιγραφή: δημιουργία ενός εντύπου που θα αποσκοπεί στην ενημέρωση γύρω από όλα τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες της Φθιώτιδας και θα μοιράζεται δωρεάν από τη Νομαρχία

Περιεχόμενο: Η Διεύθυνση Γεωργίας και οι Υπηρεσίες της (τηλέφωνα, διευθύνσεις κτλ.), επιδοτούμενες καλλιέργειες, μεταποίηση και εκσυγχρονισμός των αγροτικών προϊόντων, η προοπτική των εξαγωγών, βιολογικές καλλιέργειες, νέοι αγρότες, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (επιλέξιμες δραστηριότητες κτλ.), LEADER +

Αυτές είναι 4 πρώτες και ενδεικτικές προτάσεις, σκοπό έχουν να δώσουν τον τόνο, να δείξουν μία κατεύθυνση, η λύση πρέπει να δοθεί μέσα από την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου και ενός marketing plan για την Φθιώτιδα. Πρέπει να βάλουμε και πάλι την πολιτική στη συζήτηση. Άλλωστε η πολιτική είναι η τέχνη της επίλυσης των προβλημάτων.
Η Πελασγία από ψηλά